Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. W praktyce realizowana jest idea nauczania internetowego (e-learning). Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje założone konto na serwerze Cisco Networking Academy, które umożliwia mu: dostęp spoza szkoły do materiałów szkoleniowych, zdalne zdawanie egzaminów w ramach szkolenia. 
Akademia CISCO działająca w naszej Szkole współpracowała z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, ZDZ w Miechowie oraz z Zespołem Szkół w Wolbromiu, dzięki czemu uczniowie i słuchacze tych szkół mogli również uczestniczyć w szkoleniach.


 


Logowanie do Akademii                   https://www.netacad.com/